CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Apr 1, 2017

SÁCH SCAN - Sổ tay & Atlas đồ gá (PGS.TS. Trần Văn Địch)


Cuốn "Sổ tay và Atlas đồ gá" với mục đích tạo nguồn tài liệu tham khảo, đặc biệt là các sổ tay tra cứu để phục vụ cho việc phát triển ngành cơ khí và tạo ra đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, có khả năng giải quyết các vấn đề thực tế sản xuất_một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Một trong những nhiệm vụ chính của chuẩn bị sản xuất là thiết kế và chế tạo các trang thiết bị công nghệ thiết kế và chế tạo các trang thiết bị công nghệ có thể chiếm 80% khối lượng chuẩn bị sản xuất và 10 - 15% giá thành sản phẩm chi phí cho thiết kế và chế tạo đồ gá chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng chi phí cho trang bị công nghệ kinh nghiêm của nhiều nhà máy xí nghiệp cho thấy tiêu chuẩn hóa các chỉ tiêu của đồ gá cho phép giảm được thời gian thiết kế và chế tạo đồ gá một cách đáng kể. Như vậy đồ gá có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất ...

Chương 1: Phân loại đồ gá
Chương 2: Các chi tiết của đồ gá
Chương 3: Định vị bằng các chốt tỳ
Chương 4: Cơ cấu kẹp chặt
Chương 5: Các cơ cấu dẫn hướng, so dao và phân độ

Chương 6: Tính lực kẹp và cơ cấu kẹp
Chương 7: Tính toán các sai số
Chương 8: Mốt số cơ cấu định vị và kẹp chặt thông thường
Chương 9: Cơ cấu ghép hình trên máy phay
Chương 10: Thiết kế đồ gá
Chương 11: Hiệu quả kinh tế của đồ gá
...

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018