CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Apr 30, 2017

SLIDE THUYẾT TRÌNH BÀI GIẢNG & THỰC HÀNH - Kỹ thuật điều khiển (Nguyễn Thị Thanh Vân)


Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Mô hình toán học của các hệ thống tuyến tính
Chương 3: Đặc trưng của các hệ thống điều khiển phản hồi
Chương 4: Tính ổn định và hiệu suất của hệ thống...
Chương 5: Phương pháp quỹ tích nghiệm …
Chương 6: Phương pháp đáp ứng tần số
Chương 7: Tính ổn định trong miền tần số
Chương 8: Thiết kế các hệ thống điều khiển phản hồi trong miền tần số
Chương 9: Hệ thống điều khiển trong miền thời gian
Chương 10: Thiết kế các hệ thống điều khiển phản hồi trong không gian trạng thái.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018