CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Apr 30, 2017

TÀI LIỆU - Tại sao phải hiệu chuẩn (Beamex)


1. Tại sao phải hiệu chuản các thiết bị quá trình (PI : process instruments) ?
2. Các chi phí và rủi ro của việc không hiệu chuẩn là gì ?
3. Tại sao hiệu chuẩn lại quan trọng ?
4. Khi nào cần hiệu chuẩn ?
5. Tại sao cần phải hiệu chuẩn? Khách hàng của chúng tôi đã nói gì ?

Các ứng dụng của hiệu chuẩ n trong công nghiệp


- Khi các thiết bị PI sử dụng đã lâu và trải qua nhiều tác động của việc thay đổi nhiệt độ, hiệu suất hoạt động của thiết bị sẽ giảm dần, điều này được gọi là đã có sai lệch (Drift).
- Theo đó, các kết quả đo trở nên không còn đáng tin cậy và chất lượng sản xuất bị ảnh hưởng.
- Sai lệch (Drift) không thể loại bỏ được, nhưng nó có thể được phát hiện thông qua hiệu chuẩn.
- Hệu chuẩn (và việc cài đặt lại) đảm bảo rằng các phép đo là chính xác và trong giới hạn đặc điểm kỹ thuật cần thiết của thiết bị quá trình (PI).

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018