CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 26, 2017

BÀI GIẢNG - Máy CNC và Robot công nghiệp (Tăng Quốc Nam)


Chương 1. Máy cắt kim loại điều khiển theo chương trình số (Máy CNC)
 1.1 Lịch sử máy CNC và các khái niệm liên quan
 1.2 Điều khiển theo chương trình số
 1.3 Kết cấu máy CNC
 1.4 Hiệu quả sử dụng máy CNC

Chương 2. Hệ thống điều khiển số dùng cho Máy cắt kim loại
 2.1 Hệ thống điều khiển theo chương trình số
 2.2 Hệ thống đo lường dịch chuyển
 2.3 Bộ so sánh
 2.4 Bộ nội suy
 2.5 Truyền động điều chỉnh


Tài liệu học tập.

[1]. Nguyễn Ngọc Cẩn - Máy điều khiển theo chương trình số
[2]. Nguyễn Ngọc Cẩn - Điều khiển tự động - NXB khoa học kỹ thuật
[3]. Tạ Duy Liêm - Máy điều khiển theo chương trình số và robot công nghiệp – Tr-ờng ĐHBK Hà Nội - 1996
[4]. Tạ Duy Liêm - Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ - NXB khoa học & kỹ thuật – 1999
[5]. Nguyễn Thiện Phúc - Ng-ời máy công nghiệp - Tr-ờng ĐHBK Hà Nội – 1995
[6] Bài giảng.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018