CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 26, 2017

BÀI GIẢNG - Quản trị học (Bùi Thị Nga)


Trong quá trình tổ chức quản lý sản xuất, chủ doanh nghiệp phải trả lời các câu hỏi: Làm gì? Làm cho ai ? Khi nào làm ? Làm ở đâu ?, Làm như thế nào? v.v. Để trả lời, họ phải có 5 yếu tố quan trọng, đó là Tiền (Money), Con người (Man), Máy móc - kỹ thuật (Machine), Thị trường (Marketing) và Quản trị (Management). Đây là mô hình quản trị 5M.
QTH là môn khoa học nghiên cứu về lý thuyết quản trị. Trong QTH cần hiểu rõ khái niệm của quản trị, người quản trị viên ở các cấp khác nhau có những yêu cầu và điều kiện gì, những yếu tố nào tác động đến quản trị, các chức năng của quản trị, v.v. Môn học này gồm 2 phần, được sắp xếp thành 7 chương:


Chương 1. Quản trịvà lý thuyết quản trị
Chương 2. Nhà Quản trịvà nhà Doanh nghiệp
Chương 3. Ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định
Chương 4. Hoạch định trong quản trị.
Chương 5. Tổchức trong quản trị.
Chương 6. Điều khiển trong quản trị
Chương 7. Kiểm tra trong quản trị.

Trong đó, Phần 1 bao gồm chương 1 và 2, cung cấp những kiến thức khái quát về quản trị như khái niệm quản trị, hiệu quả và kết quả quản trị, các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị, phương pháp quản trị, quá trình phát triển của lý thuyết quản trị, nhà quản trị và nhà doanh nghiệp, ra quyết định và thực hiện quyết định quản trị.
Phần 2 bao gồm các chương 4,5,6,7 và sẽ đi sâu phân tích các chức năng của quản trị, đó là: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, và kiểm soát.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018