CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 29, 2017

Công nghệ sấy lạnh bằng bơm nhiệt để sấy một số loại rau quả


Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm và xác định một số thông số ảnh hưởng đến chất lượng sấy cho một số loại rau quả giàu vitamin trên mô hình máy sấy lạnh bằng bơm nhiệt của khoa CN Nhiệt Lạnh

I/ Thông tin thực hiện đề tài:
13- Số liệu choo trước: Mô hình sấy lạnh của khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh
II/ Nội dung đề tài:
13- Tìm hiểu công nghệ sấy lạnh, phương pháp sấy, các thiết bị trong hệ thống sấy lạnh.
2- Tìm hiểu kỹ thuật sấy lạnh trên một số thực phẩm và rau quả trong nước và thế giới.
3- Trình bày các kết quả nghiên cứu về sấy lạnh trong nước và thế giới từ trước đến nay.
4- Lựa chọn vật liệu sấy lạnh, xây dựng quy trình công nghệ và xử lý vật liệu trước sấy và sau sấy lạnh.
5- Lý thuyết về sấy rau quả và thực phẩm.
6- Tính toán thiết kế mô hình máy sấy lạnh sử dụng bơm nhiệt.
6.1 Giải quyết bài toán sấy lạnh lý thuyết và sấy thực theo chế độ thải bỏ tác nhân.
6.2 Giải quyết bài toán sấy lạnh lý thuyết và sấy thực theo chế độ hồi lưu hoàn toàn khí thải.
7- Tính toán thiết kế và lựa chọn các thiết bị phụ trợ cho hệ thống sấy.
8- Khảo nghiệm mô hình máy sấy lạnh xác định lại các thông số kỹ thuật của mô hình.
9- Bố trí thí nghiệm và thực hiện sấy thực nghiệm loại rau theo hướng nghiên cứu của đề tài
10- Xác định một số yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sấy lạnh ở hai chế độ sấy .
11- Kết luận rút ra từ thực nghiệm.
12- Hiệu quả kinh tế
Xây dựng giá thành 1kg rau sấy
13- Các bản vẽ thiết kế


Chương 1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SẤY LẠNH 13
1.1. Giới thiệu phương pháp sấy lạnh 13
1.1.1. Khái niệm về bơm nhiệt 13
1.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của bơm nhiệt 13
1.1.1.2. Giới thiệu các phương pháp sấy lạnh 14
1.2. Sơ đồ nguyên lý, đặc điểm truyền nhiệt và truyền chất hệ thống sấy lạnh 15
1.2.1. Nguyên lý làm việc của hệ thống sấy lạnh 15
1.2.2. Đặc điểm quá trình truyền nhiệt, truyền chất 16
1.3. Phân loại hệ thống sấy lạnh 18
1.3.1. Hệ thống sấy lạnh ở nhiệt độ nhỏ hơn 0oC 18
1.3.2. Hệ thống sấy lạnh ở nhiệt độ lớn hơn 0oC 19
1.4. Các thiết bị trong hệ thống lạnh 20
1.5. Một số kết quả nghiên cứu về sấy lạnh của các tác giả trong và ngoài nước 22
1.5.1. Các tác giả trong nước 22
1.5.2. Các tác giả nước ngoài 24
1.6. So sánh phương pháp sấy lạnh với phương pháp sấy nóng 27
1.7. Đánh giá và kết luận 31
Chương 2. VẬT LIỆU SẤY LẠNH – XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU SẤY LẠNH 33
2.1. Lựa chọn vật liệu sấy lạnh theo hướng nghiên cứu của đề tài 33
2.1.1. Sơ đồ công nghệ sấy rau quả 34
2.1.2. Ảnh hưởng của quá trình sấy đến chất lượng sản phẩm 35
2.2. Các đặc tính hóa lý của một số rau quả giàu vitamin ứng dụng phương pháp sấy lạnh 37
2.3. Lý thuyết sấy rau quả 39
2.4. Một số phương pháp sấy rau quả 42
2.5. Lựa chọn phương pháp sấy lạnh theo hướng nghiên cứu của đề tài 42
Chương 3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÔ HÌNH MÁY SẤY LẠNH SỬ DỤNG BƠM NHIỆT 44
3.1. Giới thiệu bài toán thiết kế và mô hình thiết kế 44
3.2. Xây dựng quy trình công nghệ sấy Cà rốt 46
  3.2.1. Giới thiệu vật liệu sấy 46
3.2.1. Xây dựng quy trình công nghệ sấy Cà rốt 47
3.3. Xác định các thông số đầu vào của vật liệu 48
    3.4. Tính toán lý thuyết chế độ sấy hồi lưu hoàn toàn 48
3.4.1. Xác định các thông số điểm nút trên đồ thị sấy 51
3.4.2. Tính toán tốc độ sấy và thời gian sấy 53
3.4.3. Tính toán nhiệt quá trình 56
3.5. Tính toán lý thuyết chế độ sấy thải bỏ tác nhân 58
3.5.1. Xác định các thông số điểm nút trên đồ thị sấy 58
3.5.2. Tính toán nhiệt quá trình 60
3.6. Xác định kích thước buồng sấy 62
3.7. Cân bằng nhiệt cho quá trình 63
3.8. Tính toán quá trình sấy thực chế độ hồi lưu hoàn toàn 67
3.9. Tính toán quá trình sấy thực chế độ thải bỏ tác nhân 70
3.10. Kết luận về chế độ sấy 72
3.11. Tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị phụ trợ 73
3.11.1. Các thông số nhiệt của môi chất lạnh 73
3.11.2. Tính toán chu trình bơm nhiệt 74
3.11.3. Tính toán thiết kế các thiết bị trao đổi nhiệt 77
3.11.3.1. Dàn ngưng 77
3.11.3.2. Dàn bay hơi 82
3.11.4. Tính chọn máy nén 87
3.11.5. Tính chọn đường ống dẫn môi chất 91
3.11.5.1. Đường ống đẩy 91
3.11.5.2. Đường ống hút 91
3.11.6. Thiết bị hồi nhiệt 92
3.11.7. Tính toán trở lực và chọn quạt 97
Chương 4. KHẢO NGHIỆM QUÁ TRÌNH SẤY THỰC TẾ TRÊN MÔ HÌNH MÁY SẤY LẠNH 102
4.1. Mục đích 102
4.2. Phương pháp và phương tiện 103
4.3. Thí nghiệm xác định các thông số quá trình 103
4.3.1. Thí nghiệm xác định vận tốc tác nhân sấy 104
4.3.2. Xác định ẩm độ - nhiệt độ trung bình (to, φo) của không khí 106
4.3.3. Thí nghiệm xác định độ ẩm đầu và độ ẩm cuối của vật liệu sấy 106
4.3.4. Xác định R trung bình của vật liệu sấy và phương pháp cắt lát vật lệu 106
4.3.5. Thí nghiệm sấy ở chế độ hồi lưu hoàn toàn và chế độ thải bỏ tác nhân 107
4.3.6. Các kết luận rút ra từ thực nghiệm 113
4.4. Ứng dụng phần mềm Labview vào nghiên cứu thực nghiệm 113
4.5. Các tính chất ảnh hưởng đến quá trình sấy 117
Chương 5. TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ 119
5.1. Chí phí nguyên liệu, nhiên liệu 119
5.2. Chi phí lao động 119
5.3. Chi phí khấu hao 119
Chương 6. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 121
6.1. Kết luận 121
6.2. Đề nghị 121

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bùi Trung Thành (2009) - Lý Thuyết & Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Sấy -Trường ĐH Công Nghiệp TP HCM.
2. Trần Văn Phú (2004) – Tính toán và thiết kế hệ thống sấy – NXB Khoa Học và Kỹ Thuật.
3. Hoàng Văn Chước (2006)–Thiết kế hệ thống thiết bị sấy- Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật.
4. Nguyễn Văn Lụa (2006) -  Kỹ Thuật Sấy Vật Liệu -   – NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.
5. Hoàng Đình Tín – Truyền Nhiệt & Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt - NXB Khoa Học và Kỹ Thuật.
6. Phạm Lê Dần, PGS.TS Bùi Hải (2004) - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật –  Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật.
7. Nguyễn Đức Lợi (2006) - Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh-  Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật.
8. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy (1994) – Kỹ thuật lạnh cơ sở - Nhà xuất bản Giáo Dục.
9. PGS.TS Võ Chí Chính (2000) – Giáo trình Điều Hoà Không Khí –  NXB Khoa Học và Kỹ Thuật.
10. Nguyễn Văn May (2005) - Bơm Quạt Máy Nén – NXB Khoa Học và Kỹ Thuật.
11. Trần Thanh Kỳ (2006) - Máy Lạnh -  NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.
12. Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm rau quả lạnh đông và rau quả sấy khô - (Từ Internet)
13. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy (1994) - Kỹ thuật lạnh cơ sở – Nhà xuất bản Giáo Dục.
14. Phạm Văn Tùy (2005) - Phương Pháp Tính Toán Và Phân Tích Hiệu Quả Các Hệ Thống Lạnh - NXB Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội.
15. Phạm Văn Tùy, Đỗ Thái Sơn, Vũ Khuy Huê, Nguyễn Thanh Liêm, Dương Văn Vường, Nguyễn Đắc Tuyên - Nghiên Cứu Công Nghệ Hút Ẩm Và Sấy Lạnh Nông Sản Thực Phẩm – Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Bộ B2001-28-30, Hà Nội 7/2003.
16. Phạm Văn Tùy - Đặc điểm tính toán, thiết kế hút ẩm và sấy lạnh bằng bơm nhiệt máy nén – Tạp Chí KH&CN Nhiệt No54 (11/2003).
17. Phạm Văn Tùy, Nguyễn Thanh Liêm, Dương Văn Vường - Bơm nhiệt không khí/không khí với công nghệ hút ẩm và sấy khô –; Tạp Chí KH&CN Nhiệt No5 (2001).
18. Phạm Văn Tùy, Đỗ Thái Sơn, Nguyễn Luận - Hiệu quả sử dụng bơm nhiệt sấy lạnh ở công ty Bánh kẹo Hải Hà – Tạp Chí KH&CN Nhiệt No2 (1999).
19. Nguyễn Phong Nhã - Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính động học quá trình bám tuyết trên bề mặt dàn bay hơi- tách ẩm máy sấy lạnh-, Hà Nội, 2007.
20. Giáo án kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm- Nguyễn Văn Lụa, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2003.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018