CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 7, 2017

GIÁO TRÌNH - Cơ sở dữ liệu (TS. Phạm Quang Trình)


Cơ sở dữ liệu là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong chương trình đào tạo Cao đẳng, Đại học cho đến đạo tạo Cao học Thạc sĩ, cơ sở dữ liệu đều được xem là một trong các nội dung quan trọng, không thể thiếu. Hiện nay đã có nhiều tài liệu về Cơ sở dữ liệu được xuất bản và lưu hành rộng rãi. Tuy vậy, các tài liệu Cơ sở dữ liệu có nội dung sát với chương trình đào tạo của của một trường đại học, phù hợp với trình độ sinh viên để làm tư liệu giảng dạy cho giáo viên và học tập cho sinh viên chưa nhiều.
Tập giáo trình này được biên  soạn theo chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành tin học của Học viện Quản lý Giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu nói trên.

Để hoàn thành tập giáo trình này, tác giả đã cố gắng tích luỹ kinh nghiệm giảng dạy trong nhiều năm, tham khảo nhiều tài liệu và ý kiến góp ý của các đồng nghiệp. Tác giả hy vọng rằng đây là một tài liệu học tập tốt của sinh viên. Nhân dịp này tác giả xin cám ơn các đồng nghiệp đã giúp đỡ tác giả trong quá trình hoàn thành giáo trình này.

Giới thiệu môn học
Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu (CSDL)
Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ
Chương 3: Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu
Chương 4: Lý thuyết thiết kế CSDL quan hệ
Chương 5: Quản lý giao dịch và điều khiển tương tranh
Chương 6: An toàn và toàn vẹn dữ liệu.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018