CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 2, 2017

GIÁO TRÌNH - Hóa đại cương B (Ths. Hồ Thị Bích Ngọc)


Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghiệp lúc đó đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu về các nguyên tố và hợp chất của chúng một cách mạnh mẽ và có hệ thống. Điều này đặt ra cho các nhà hóa học vấn đề hệ thống hoá các nguyên tố để tìm ra những quy luật chung nói lên mối liên hệ giữa chúng với nhau.
Nhiều nhà bác học như Dobereiner (nhóm banguyên tố xếp theo thứ tự tiến của khối lượng nguyên tử: Cl – Br – I…), Chancourtoirs, Newlands (xếp các nguyên tố theo khối lượng nguyên tử tăng dần),Mayer (thu được 6 nhóm tương tự)… đã nghiên cứu vấn đề này nhưng không thành công vì thiếu cơ sở hệ thống hoá vững chắc, nhất là không nhìn thấy được mối liên quan giữa các nguyên tố không tương tự nhau.

Thành công rực rỡ nhất là các cố gắng của Mendeleev đã kiên trì theo dõi vấn đề xếp hạng các nguyên tố trong nhiều năm dài để cho ra một bảng phân loại dựa trên cơ sở cuả định luật tuần hoàn.
Bảng phân loại hiện vẫn còn mang tên ông (Mendeleev) mặc dù đã được hiệu chỉnh và bổ túc khá nhiều.

Chương I. Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Chương II. Các trạng thái tập hợp của vật chất
Chương III. Động lực – chiều hướng và tốc độ của quá trình
Chương IV. Dung dịch
Chương V. Phản ứng oxy hóa khử và nguồn điện.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018