CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 4, 2017

GIÁO TRÌNH - Kỹ thuật điện tử (Lê Xứng)


Linh kiện điện tử:
Ta xét hai loại linh kiện cơ bản sau:
- Linh kiện thụ động:
Có các thông số không đổi d ưới tác dụng d òng điện: điện trở, tụ, cuộn cảm …
- Linh kiện tích cực:
Có các thông số thay đổi dưới tác dụng dòng điện: Diod, Transistor lưỡng cực BJT (Bipolar Junction Transistor): …
1.3. Chất bán dẫn:

MỤC LỤC:

Chương 1 - Chất bán dẫn
Chương 2 - Diod chỉnh lưu và các mạch ứng dụng
Chương 3 - Transistor lưỡng cực BJT

Chương 4 - Mạch khuếch đại dùng BJT
Chương 5 - Khuếch đại thuật toán OPAMP
Chương 6 - Mạch ổn áp một chiều
Chương 7 - Linh kiện nhiều tiếp xúc P - N
Chương 8 - Kỹ thuật xung.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018