CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 27, 2017

Hệ thống trả lời tự động qua mạng điện thoại bằng cách thức giao tiếp với một modem kết nối với một máy vi tính


Phần I: Cơ sở lý thuyết
Chương I: Giới thiệu về hệ thống viễn thông và qui trình trả lởi tự động
Chương II: Modem và truyền số liệu
Chương III: Điều khiển truyền thông bằng Visual Basic

Phần II: Kết quả thu được
Chương I: Chương trình hệ thống thông báo điểm thi tự động
Chương II: Các kết quả của chương trình
Chương III: Mã nguồn chương trình
Chương IV: Kết Luận


Nguồn tham khảo:

[1] Tập, N.D. (2001). Lập trình ghép nối máy tính trong Windows. Nhà Xuất Bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
[2] Sơn, N.H. & Hải, H.Đ. (2000). Modem truyền số liệu. Nhà Xuất Bản Giáo dục. Tp. HCM.
[3] Siemens, A.G. (2002). Electronic Switching Digital System (EWSD) .
[4] Http://diendandientu.com
[5] http://dientuvietnam.net

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018