NGÂN HÀNG ĐỀ THI - Cơ học lý thuyết Full (Đặng Thanh Tân)


Ngân hàng đề thi môn cơ học lý thuyết của Đặng Thanh Tân giúp ích cho các bạn sinh viên ngành Vật lý có thêm tài liệu học tập, rèn luyện kỹ năng làm bài, giải đề, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: