CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 8, 2017

Ngôn ngữ lập trình Fortran và ứng dụng trong khí tượng thủy văn


Giáo trình “Ngôn ngữ lập trình Fortran và ứng dụng trong khí tượng thủy văn” là tập hợp những bài học cơ sở về lập trình mà tác giả đã dạy trong một số năm gần đây cho sinh viên các ngành khí tượng học, thủy văn và hải dương học ở Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sách này nhằm giới thiệu cho sinh viên lần đầu tiên học lập trình những khái niệm cơ bản về lập trình máy tính, tóm tắt những yếu tố cơ bản và các lệnh thông dụng, đặc điểm sửdụng chúng trong ngôn ngữ lập trình Fortran. Mục tiêu cuối cùng là giúp sinh viên làm quen với các phương pháp xây dựng thuật giải các bài toán thông dụng của toán học tính toán, thống kê toán học và xử lý số liệu, rèn luyện kỹ năng lập trình để giải những bài toán xửlý và phân tích số liệu, tính toán ứng dụng ởmức độban đầu trong thời gian học tập và nghiên cứu ởtrường đại học. Những thí dụ và hệ thống bài tập tựluyện trong sách này có ý nghĩa minh họa, hướng sinh viên tới vận dụng các lệnh của Fortran để viết ra những chương trình ứng dụng nho nhỏ có tính cụ thể, bước đầu làm quen với những đặc thù xử lý dữ liệu quan trắc trong chuyên môn khí tượng thủy văn. Những đặc điểm khác của nội dung ứng dụng lập trình trong các chuyên ngành này như quản lý cơ sở dữ liệu, các phương pháp thống kê hiện đại, các phương pháp giải số trị những bài toán động lực khí quyển, đại dương... chưa được đềcập ở đây do khuôn khổ kiến thức chuyên môn của người học, đó là đối tượng của các môn học chuyên đề khác của chương trình học tập, nhưng từ đây đến đó thực ra cũng không xa.
Vì là tài liệu học tập về lập trình cơ sở, nội dung ngôn ngữ trong sách này cũng không bao quát hết những yếu tố trong thế giới to lớn của Fortran. Nên bắt đầu bằng những gì đơn giản nhưng được việc. Một khi người học bắt đầu biết lập trình, thấy được ứng dụng máy tính có ích trong học tập và nghiên cứu của mình sẽ nảy sinh nhu cầu tìm hiểu và khai thác Fortran trong rất nhiều tài liệu tra cứu và sách chuyên khảo khác hoặc hệ thống trợ giúp sẵn có của Fortran.


Giới thiệu .
Chương 1 - Khái niệm về lập trình máy tính để giải các bài toán ứng dụng
Chương 2 - Những yếu tố cơ bản của Fortran
Chương 3 - Nhập và xuất dữ liệu đơn giản.
Chương 4 - Các cấu trúc điều khiển
Chương 5 - Cấu trúc lặp với lệnh DO .
Chương 6 - File dữ liệu và tổ chức file dữ liệu trong Fortran
Chương 7 - Sử dụng biến có chỉ số trong Fortran .
Chương 8 - Chương trình con loại hàm
Chương 9 - Chương trình con loại thủ tục .
Chương 10 - Kiểu dữ liệu văn bản
Chương 11 - Những đặc điểm bổ sung về file.

Tài liệu tham khảo .
Phụ lục.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018