CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 23, 2017

SÁCH SCAN - Bài tập cơ học - Tập 2 Động lực học (Lê Doãn Hồng & Đỗ Sanh)


Sách gồm 8 chương đề cập đến những vấn đề như phương trình vi phân chuyển động của chất điểm, các định lý tổng quát của động lực học, cân bằng của cơ hệ không tự do, phương pháp tĩnh hình học – động lực học, phương trình chuyển động của hệ cơ, động lực học vật rắn, động lực học của chuyển động tương đối, va chạm. Và hệ thống các bài tập cơ học, động lực học có lời giải kèm theo.

Nội dung sách:

Chương 1. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm
- Cơ sở lí thuyết
- Bài toán thuận đối với chất điểm
- Bài toán ngược đối với chất điểm
Chương 2. Các định lí tổng quát của động lực học
- Định lí biến thiên động lượng
- Định lí chuyển động khối tâm của cơ hệ
- Định lí biến thiên mômen động lượng
- Định lí biến thiên động năng

Chương 3. Cân bằng của cơ hệ không tự do
- Cơ sở lí thuyết
- Hưỡng dẫn áp dụng
- Bài tập mẫu
Chương 4. Phương pháp tĩnh, động lực hình học
- Cơ sở lí thuyết
- Hướng dẫn áp dụng
- Bài tập mẫu
Chương 5. Phương trình chuyển động của cơ hệ
- Cơ sở lí thuyết
- Hướng dẫn áp dụng
- Bài tập mẫu
Chương 6. Động lực học vật rắn
- Chuyển động của vật rắn quay quanh trục cố định
- Chuyển động song phằng của vật rắn
- Hiệu ứng con quay
- Bài toán tổng hợp
Chương 7. Động lực học của chuyển động tương đối
- Cơ sở lí thuyết
- Hướng dẫn áp dụng
- Bài tập mẫu
Chương 8. Va chạm
- Cơ sở lí thuyết
- Hướng dẫn áp dụng
- Bài tập áp dụng

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018