CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 7, 2017

SÁCH SCAN - Công nghệ chất thơm thiên nhiên (Nguyễn Năng Vinh & Nguyễn Thị Minh Tú)


Trong thiên nhiên hầu như moi sự vật, hiện tượng đều biến đổi không ngừng, sự thay đổi đó, được gọi là những quá trình. Nếu quá trình đó tự xảy ra mà không có sự tham gia hoặc theo ý muốn của con người thì được gọi là những quá trình tự nhiên. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người cần thiết phải đi sâu vào nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống và phân tích cụ thể những hiện tượng đã thu thập được. Nhằm mục đích đó, cần phải tiến hành thực hiện bằng cách tạo ra những quá trình đã xảy ra trong thiên nhiên, ở điều kiện phòng thí nghiệm để có để có thể nghiên cứu những yếu tố cá biệt, điều kiện tiến hành  và hướng đi của quá trình.
Những minh họa bằng cách nhân tạo như vậy được gọi là quá trình thực nghiệm.
Những minh họa nếu được thực hiện trong phạm vi lớn, nhằm mục đích chế biến được những sản phẩm của thiên nhiên hoặc vật phẩm cần thiết cho xã hội được gọi là những quy trình kỹ thuật. Một trong những môn khoa học nghiên cứu các quy trình kỹ thuật và những phương pháp chế biến từ nguyên liệu thiên nhiên thành những sản phẩm cần thiết cho nhu cầu xã hội, với điều kiện tiết kiệm được nguyên liệu và lao động, có hiệu quả kinh tế là môn Công nghệ thơm thiên nhiên.


Mục Lục

Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Nguyên liệu sản xuất chất thơm
Chương 3. Phương pháp tách tinh dầu
Chương 4. Thiết bị chưng cất
Chương 5. Tính toán thể tích và thiết bị chưng cất, truyền nhiệt và phân ly
Chương 6. Thu hồi tinh dầu từ nước chưng
Chương 7. Các phương pháp tách chất thơm thiên nhiên
Chương 8. Phân tích và kiểm tra chất lượng

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018