CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 29, 2017

SÁCH SCAN - Giáo trình kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài (Đỗ Văn Quyền Cb)


Trong những năm qua, ngành viễn thông đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài với nhiều bước ngoặt cả trong phát triền công nghệ và dịch vụ. Mỗi một dịch vụ viễn thông được cung cấp đều dựa trên các kỹ thuật truyền dẫn và chuyển mạch cụ thề. Kỹ thuật chuyền mạch thường kết hợp với các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ khác trong một cấu trúc thiết bị hoặc hệ thống các thiết bị hoàn chinh như kỹ thuậl điều khiến, kỹ thuật truyền dẫn. báo hiệu,... Nhìn chung, mỗi trung íâm chuyển mạch là một hệ thống hoàn chinh, rất phức tạp và là sự kết hợp của nhiều lĩnh vực kỹ thuật mà trong đó kỹ thuật chuyển mạch là nền tảng.


Chương I. Mở đầu
Chương II. Chuyển mạch kênh
Chương III. Chuyển mạch gói
Chương IV. Các công nghệ chuyển mạch tiên tiến
Chương V. Báo hiệu
Chương VI. Tổng đài kỹ thuật số SPC.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018