CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 4, 2017

SÁCH SCAN - Giáo trình Vật lý đại cương Tập 1 (TS. Lương Duyên Bình)


Mục đích của giáo trình là hình thành cho bạn học những kiến thức cơ bản về vật lý, góp phần tạo nền tảng cho các môn khoa học khác, hình thành cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ thuật, công nghiệp tiên tiến, góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khao học, tư duy lôgic, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, tác phong khoa học đối với người kĩ sư tương lai, góp phần xây dựng thế giới khoa học duy vật biện chứng.

PHẦN 1. CƠ HỌC.
Chương 1. Động học chất điểm.
Chương 2. Động lực học chất điểm.
Chương 3. Động lực học hệ chất điểm.
Chương 4. Năng lương.
Chương 5. Trường hấp dẫn.
Chương 6. Cơ học chất lưu.
Chương 7. Thuyết tương đối hẹp Anhsanh.

PHẦN THỨ 2. NHIỆT HỌC.
Chương 8. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học.
Chương 9. Nguyên lý thứ 2 cuả nhiệt động học.
Chương 10. Khí thực.
Chương 11. Chất lỏng.
Chương 12. Chuyển Pha.
Chương 13. Vật lý thống kê cổ điển.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018