CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 25, 2017

SÁCH SCAN - Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab (Nguyễn Viết Đàm)


Cuốn sách được trình bày trong 18 chương với các nội dung cơ bản từ phương pháp luận mô phỏng, kỹ thuật mô phỏng tới các ví dụ mô phỏng hệ thống thực tế như hệ thống CDMA, FDM... Cuốn sách còn có đĩa CD-ROM kèm theo, chứa các chương trình, hàm mô phỏng viết bằng ngôn ngữ Matlab cùng một số chuyên mục chi tiết dành cho bạn đọc cần tìm hiểu sâu hơn.

Cuốn sách gồm 18 chương:

Chương 1: Vai trò của mô phỏng;
Chương 2: Phương pháp luận mô phỏng;
Chương 3: Lấy mẫu và lượng tử;
Chương 4: Mô hình mo phỏng thông thấp cho tín hiệu và hệ thống thông dải;
Chương 5: Mô hình bộ lọc và kỹ thuật mô phỏng;
Chương 6: Vòng khoá pha và phương pháp phương trình vi phân;
Chương 7: Tạo và xử lý tín hiệu ngẫu nhiên;
Chương 8: Hậu xử lý;
Chương 9: Giới thiệu phương pháp Monte Carlo;
Chương 10: Mô phỏng Monte Carlo hệ thống truyền thông;
Chương 11: Phương pháp luận mô phỏng hệ thống vô tuyến;
Chương 12: Mô hình hoá mà mô phỏng thiết bị phi tuyến;
Chương 13: Mô hình hoá mà mô phỏng hệ thống thay đổi theo thời gian;
Chương 14: Mô hình hoá mà mô phỏng kênh dạng sóng;
Chương 15: Mô hình kênh rời rạc;
Chương 16: Các kỹ thuật mô phỏng hiệu quả;
Chương 17: Mô phỏng hệ thống vô tuyến tế bào;
Chương 18: Mô phỏng hệ thống CDMA và FDM đơn giản.

LINK DOWNLOAD SÁCH

LINK DOWNLOAD MATLAB CD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018