CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 27, 2017

SÁCH SCAN - Ngắn mạch và đứt dây trong hệ thống điện (PGS.TS. Phạm Văn Hòa)


Nội dung cuốn sách gồm 8 chương như sau:

Chương 1: Khái niệm chung về ngắn mạch. ở đây giới thiệu các khái niệm chính, các thành phần dòng ngắn mạch và các ảnh hưởng tới sự biến thiên của dòng ngắn mạch vào các phương pháp chung tính ngắn mạch.
Chương 2: Sơ đồ thay thế của hệ thống điện trong tính toán ngắn mạch. Ở đây giới thiệu sơ đồ thay thế từng phần tử và của từng hệ thống điện với các loại đơn vị sử dụng khác nhau.
Chương 3: Xác định biến thiên dòng ngắn mạch bằng hệ phương trình vi phân.
Chương 4: Tính toán ngằn mạch ba pha bằng phương pháp thực dụng .
Chương 5: Tính toán ngắn mạch không đối xứng.
Chương 6: Tính toán phân bố dòng nhánh và điện áp nút trong hệ thống điện khi ngắn mạch.
Chương 7: Tính toán ngắn mạch bằng nmáy tính điện tử.
Chương 8: Sự cố phức tạp.


Cuốn sách Ngắn Mạch Và Đứt Dây Trong Hệ Thống Điện được dùng chủ yếu cho sinh viên ngành hệ thống điện, đồng thời là tài liệu tham khảo cho công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực điện năng.LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018