CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 11, 2017

SÁCH SCAN - Thông tin số (Nguyễn Viết Kính & Trịnh Anh Vũ)


Hệ thống thông tin trong quản trị là một hệ thống rất phức tạp và bị chi phối bởi nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan. Nhận thức đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thông đạt là rất cần thiết để đảm bảo cho các hoạt động thông tin trong quản trị đạt hiệu quả cao nhất.

Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Truyền tin số qua kênh băng cơ sở.
Chương 3: Mô hình không gian tín hiệu.
Chương 4: Truyền tin số qua kênh không dải.
Chương 5: Một số hệ truyền tin thực tế
Chương 6: Điều chế trải phổ.
Chương 7: Mã nguồn.
Chương 8: Dung năng kênh và lý thuyết mã kênh.
Chương 9: Mã kiểm soát lỗi.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018