CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 9, 2017

Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam


Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng đầu tư nguồn vốn FDI ở Việt Nam, từ đó đề ra những giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI ở Việt Nam.
Mục tiêu cụ thể:
-  Hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn liên quan đến đầu tư FDI;
-  Đánh giá thực trạng đầu tư FDI ở Việt Nam trong thời gian qua;
-  Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI vào Việt Nam.
1.3. Phương pháp nghiên cứu
1.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp thông qua: Báo; Báo cáo tổng kết của Tổng cục Thống kê; Các nghiên cứu khoa học đã có, internet…

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018