CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 20, 2017

TỔNG HỢP - Bài tập Cơ học kỹ thuật


2. Tính mômen của lực F đối với điểm O. (Determine the moment of force F about point O)
3. Lực  120F N  tác dụng vào một đầu của chìa vặn như hình vẽ. Tính mômen của lực F đối với điểm O khi  030 . Xác định góc  để mômen của lực F đối với điểm O đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị của mômen này. (The 120N force is applied as shown to one end of the curved wrench. If  030  calculate the moment of F about the center O of the bolt. Determine the value of  which would maximize the moment about O; state the value of this maximum moment).

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018