CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 13, 2017

TỔNG HỢP - Bài tập luyện tập Môn Sức bền vật liệu (Trang Tấn Triển)


Bài 1: Cho cầu trục chịu lực như hình 1. Xác định phản lực liên kết tại A và ứng lực trong thanh CD.
Bài 2: Thanh AB tuyệt đối cứng chịu liên kết gối cố định tại A và được giữ bởi thanh BC như hình 2. Xác định phản lực liên kết tại A và ứng lực trong thanh BC.
Bài 3:  Cho hệ dàn phẳng chịu lực như hình 3. Xác định ứng lực trong các thanh của dàn.
Bài 4:  Cho hệ dàn phẳng chịu lực như hình 4. Xác định ứng lực trong các thanh của dàn.
Bài 5:  Dầm cần trục AB có sơ đồ tính và chịu lực như hình 5. Xác định phản lực liên kết tại ngàm B.
Bài 6:  Dầm cần trục AB có sơ đồ tính và chịu lực như hình 6. Xác định phản lực liên kết tại các gối A và B.
Bài 7:  Dầm cần trục AC có sơ đồ tính như hình 7. Xác định phản lực liên kết tại A và B.
Bài 8:  Cho khung ABC chịu lực như hình 8. Xác định phản lực liên kết tại ngàm A.
Bài 9:  Cho cần trục loại nhỏ như hình 9. Vẽ sơ đồ tính để xác định lực nâng trong thanh AB và xác định trị số của lực nâng này. Các kích thước và tải trọng sinh viên tự cho hợp lý.
Bài 10:  Cho cần trục nâng hàng như hình 10. Vẽ sơ đồ tính để xác định phản lực liên kết tại A, lực nâng trong pitông-xylanh DE, ứng lực trong thanh FG và tính trị số của các lực này. Các kích thước và tải trọng sinh viên tự cho hợp lý.


Bài 1: Cho Trục chịu lực như hình 1. Xác định nội lực tại các mặt cắt 1-1 và 2-2.
Bài 2: Cho Trục chịu lực như hình 2. Xác định nội lực tại mặt cắt 1-1.
Bài 3:  Cho trục chịu lực như hình 3. Xác định nội lực tại mặt cắt 1-1 và 2-2.
Bài 4: Cho cầu trục chịu lực và có sơ đồ tính như hình 4. Xác định nội lực của mặt cắt 1-1 thuộc thanh CD; Xác định nội lực của mặt cắt 2-2 và 3-3 thuộc dầm AB.
Bài 5:  Dầm cần trục AB có sơ đồ tính và chịu lực như hình 5. Xác định nội lực của mặt cắt tại C.
Bài 6:  Dầm cần trục AB có sơ đồ tính và chịu lực như hình 6. Xác định nội lực của mặt cắt tại C và D.
Bài 7:  Cho khung ABC chịu lực như hình 7. Xác định nội lực của mặt cắt tại D và E.
Bài 8:  Cho giá chịu lực như hình 8. Xác định nội lực tại mặt cắt a-a. (Giá chịu lực trong mặt phẳng đối xứng).
Bài 9:  Cho cần trục loại nhỏ như hình hình 9. Vẽ sơ đồ tính và xác định nội lực của mặt cắt tại C. Các kích thước và tải trọng sinh viên tự cho hợp lý.
...

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018