CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 29, 2017

GIÁO TRÌNH - Công nghệ CAD/CAM (Nguyễn Thế Tranh)


Chương 1: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM
Chương 2: Cơ sở của mô hình hoá hình học
Chương 3: Mô hình hoá các thực thể hình học
Chương 4: Cơ sở của CAD
Chương 5: Phần cứng và phần mềm trong CAD
Chương 6: Giới thiệu phần mềm Pro/Engineer Wildfire
Chương 7: Kỹ thuật điều khiển số và công nghệ gia công điều khiển số CNC.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018