GIÁO TRÌNH - Lý thuyết điều khiển hiện đại (PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hà)


Chương 1. Điều khiển tối ưu
Chương 2. Điều khiển thích nghi
Chương 3. Điều khiển bền vững
Chương 4. Điều khiển mờ.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: