Nghiên cứu thực trạng nhiễm virut viêm gan B của nhân viên y tế tại 03 bệnh viện Thành phố Hải Phòng


Vi rút viêm gan B (HBV) là vi rút nguy hiểm mang tính chất toàn cầu. Hiện nay trên thế giới có khoảng 2 tỉ người nhiễm HBV, trong đó có 350 – 400 triệu người mang HBsAg mạn tính có nguy cơ biến thành xơ gan, ung thư gan. Tỉ lệ nhiễm HBV thay đổi theo từng khu vực địa lý dân cư, tập quán sinh hoạt, ý thức của người dân, điều kiện kinh tế. Việt Nam nằm trong khu vực lưu hành lưu hành HBV cao trờn 8% dõn số.
Hiện nay mỗi ngày nhõn viờn y tế (NVYT) Hải Phòng phải tiếp xúc với hàng vạn người bệnh, trong đó nhiều người bệnh nhiễm HBV. Cho đến nay chưa nghiên cứu nào về HBV cho đối tượng NVYT tại Hải Phòng. Vì vậy, nghiên cứu đối tượng trên về nguy cơ lây nhiễm HBV để từ đó giúp cho việc phũng lây nhiễm HBV cho NVYT Hải Phũng núi riờng và cộng đồng nói chung. Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiờn cứu thực trạng nhiễm vi rút viờm gan B ở nhõn viờn y tế và hiệu quả  một số biện pháp can thiệp tại 3 bệnh viện tại thành phố Hải Phòng”.


CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN.

1. Nguyễn Quang Tập, Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Trọng, Trần Thị Hồng Phương (2007), Xác định tỉ lệ nhiễm virút viờm gan B, HBsAg, anti-HBs và HBeAg của cỏn bộ y tế tại một số bệnh viện thành phố Hải Phòng. Tạp chí Y học thực hành, tập 591+592, Số 12, tr 68-71.
2. Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Quang Tập (2007), Đánh giá hiểu biết, thái độ thực hành phũng lõy nhiễm virỳt viờm gan B của cỏn bộ y tế thành phố Hải Phòng. Tạp chớ Y học thực hành, tập 591+592, Số 12, tr 28-32.
3. Nguyễn Quang Tập, Phạm Văn Trọng, Nguyễn Văn Quân (2012), Hiểu biết và thực hành phũng lõy nhiễm HBV của điều dưỡng viên tại một số bệnh viện thành phố Hải Phũng. Tạp chớ Y học thực hành, số 12(798). 12/2011, tr 50-55
4. Phạm Văn Trọng, Nguyễn Quang Tập, Hoàng Đăng Mịch, Nguyễn Văn Quân (2012), Hiểu biết và thực hành phũng lõy nhiễm HBV của bác sĩ tại một số bệnh viện thành phố Hải Phòng. Tạp chớ Y học thực hành, số 12(797). 12/2011, tr 27-30.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: