CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 5, 2017

SÁCH SCAN - Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà (Trần Duy Phụng)


Cuốn "Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà" gồm 2 phần. Phần 1, gồm 9 chương, trình bày lý thuyết cơ sở về các loại đèn điện, chuông điện, các mạch điện ứng dụng và nội dung thiết kế điện nhà. Phần 2 đi sâu vào hướng dẫn thực hành, gồm 28 phiếu hướng dẫn, mỗi phiếu hướng dẫn một nội dung thực hành cụ thể, thiết thực, được sắp xếp từ dễ đến khó.Sách có thể làm tài liệu giảng dạy cho các học sinh bậc phổ thông.


MỤC LỤC:

Lời nói đầu
Phần 1: Lý thuyết cơ sở
Chương 1: An toàn điện
Chương 2: Vật liệu điện
Chương 3: Các loại dây dẫn điện thông dụng
Chương 4: Phương pháp đi dây
Chương 5: khí cụ điện trang bị trong nhà
Chương 6: Các loại đèn điện
Chương 7: Các mạch đèn thông dụng
Chương 8: Chuông điện
Chương 9: Thiết kế hệ điện trong nhà
Phần 2: Hướng dẫn thực hành

Tài liệu tham khảo.LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018