SÁCH SCAN - Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1998 - 2008 (Ngô Hiểu Ba)


Phần 1 cuốn sách "Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1998-2008" trình bày các nội dung: Mở cửa và kích hoạt (1978-1983), rối loạn và náo động (1984-1992), cấp tiến và ước mơ (1993-1997).
Phần 2 cuốn sách " Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1998 -2008" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơn chấn động và những cuộc chơi (1998-2002), trách nhiệm và lý trí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: