SÁCH SCAN - Sử dụng - bảo trì lốp và bánh xích (Chung Thế Quang & Các TG)


Trong giai đoạn hiện nay việc sử dụng các phương tiện giao thông là một cơn sốt. Trong quá trình sử dụng sẽ không tránh khỏi hư hỏng các bộ phận và linh kiện trong máy. Đặc biệt là việc bảo trì lốp và bánh xích đó là một nổi lo lớn đối với nhưng ngươi không biết nhiều về nó. Vậy mời bạn đọc quyển sách "Sử dụng bảo trì lốp và bánh xích " để trang bị cho minh một kiến thức đầy cho quá trình sử dụng phương tiện của bạn.

PHẦN I - LỐP XE
- Giới thiệu
- Cấu trúc lốp xe
- Mã số lốp xe
- Kích thước lốp xe
- Các mũi tên chỉ hướng trên lốp xe
- Độ căng của lốp xe
- Lốp xe có lớp bố xuyên tâm
- Lốp xe có lớp bố nghiêng
- Balát
- Lốp xe đôi
....


PHẦN 2 - BÁNH XÍCH
- Vận hành
- Lau sạch, kiểm tra và bôi trơn bánh xích
- Điều chỉnh bánh xích
- Miêu tả đặc trưng về mài mòn bánh xích
- Sửa chữa bánh xích, hướng dẫn chung.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: