CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 6, 2017

Thiết kế thi công giếng khoan N0 203b - RC - 2 mỏ Rồng


Hiện nay ở nước ta, công tác thăm dò và khai thác dầu khí đang phát triển nhanh chóng và trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân, nó góp phần quan trọng đưa đất nước tiến lên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Ngành dầu khí là ngành công nghiệp hiện đại, có tính chuyên môn hóa nên đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có trình độ khoa học kĩ thuật và trình độ chuyên môn cao. Do công nghệ khoan và khai thác dầu khí chủ yếu được nhập từ nước ngoài và phát triển ngày càng mạnh mẽ nên chúng ta phải phấn đấu làm chủ kĩ thuật, công nghệ hiện đại để xây dựng một nền công nghiệp dầu khí lớn mạnh với một chuỗi liên hoàn từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác cho đến chế biến các sản phẩm dầu khí. Trong đó công việc quan trọng có tính chất quyết định là thi công các giếng khoan. Để thực hiện tốt công tác khoan cho các giếng khoan dầu khí, nhất là các giếng khoan trong điều kiện địa chất phức tạp, đòi hỏi công tác thiết kế thi công giếng khoan phải được tiến hành chuẩn xác, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kĩ thuật và kinh tế.
Trong khuôn khổ một đồ án tốt nghiệp chuyên nghành Khoan – Khai thác dầu khí, với đề tài “Thiết kế thi công giếng khoan N0 203b-RC-2 mỏ Rồng ”, bản thân đã cố gắng tìm hiểu, xem xét sử dụng các tài liệu thực tế nhưng do kiến thức còn hạn chế nên bản đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong quý thầy cô cùng bạn đọc chỉ bảo, giúp đỡ để bản đồ án được hoàn thiện hơn.
Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo trong bộ môn Khoan - Khai thác, đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn GVC Nguyễn Thế Vinh cùng tập thể cán bộ và công nhân XNLD Vietsovpetro và các bạn đồng nghiệp đã giúp em hoàn thành đồ án này.

CHƯƠNG 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ ĐỊA CHẤT VÙNG MỎ..............................................................................................................................
1.1. Vị trí địa lý.......................................................................................................
1.2. Cấu tạo địa chất mỏ Rồng……………….........................................................
1.3. Các điều kiện địa chất có ảnh hưởng đến công tác khoan................................
CHƯƠNG 2. LỰA CHỌN PROFILE VÀ TÍNH TOÁN CẤU TRÚC GIẾNG KHOAN
2.1. Mục đích yêu cầu của giếng khoan .....................................................7
2.2. Lựa chọn và tính toán profile giếng khoan.......................................................7
2.3. Lựa chọn và tính toán cấu trúc giếng khoan..................................................11
CHƯƠNG 3. CHƯƠNG TRÌNH DUNG DỊCH KHOAN...................................33
3.1. Lựa chọn hệ dung dịch khoan cho từng khoảng khoan..................................33
3.2. Tính toán các thông số công nghệ dung dịch.................................................34
3.3. Gia công hóa học dung dịch cho từng khoảng khoan....................38
CHƯƠNG 4. CHẾ ĐỘ KHOAN............................................................................44
4.1 lựa chọn choòng khoan và phương pháp khoan………………………..
4.2 lựa chọn thông số chế độ khoan…………………………………………

CHƯƠNG 5. LỰA CHỌN THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHOAN........................17
5.1 thiết bị khoan………………………………………………………………
5.2. Chọn dụng cụ khoan …………………………………………………….
5.3. Tính toán và lựa chọn ống chống...................................................................30
CHƯƠNG 6. CHỐNG ỐNG VÀ TRÁM XI MĂNG...........................................54
6.1 mục đích, yêu cầu
6.2. Chống ống giếng khoan ………………………………………………
6.3. Trám xi măng giếng khoan …………………………………………..
6.4. Tính toán trám xi măng …………………….....................................
CHƯƠNG 7. KIỂM TOÁN DỤNG CỤ, THIẾT BỊ KHOAN............................65
7.1. Kiểm toán bền các cột ống chống
7.2. Kiểm toán cột cần khoan................................................................................70
7.3. Kiểm toán thiết bị nâng thả............................................................................79
7.4. Kiểm toán máy bơm khoan............................................................................80
7.5. Kiểm toán máy bơm trám...............................................................................81
CHƯƠNG 8. PHỨC TẠP, SỰ CỐ TRONG KHOAN……………................82
8.1. Những phức tạp trong công tác khoan.............................................82
8.1. Những sự cố trong công tác khoan.............................................82
CHƯƠNG 9. TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH............92
9.1. Tổ chức thi công.............................................................................................92
9.2. Tính toán giá thành.........................................................................................95
CHƯƠNG 10. AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG……………….
10.1. Công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường ………………….
10.2. Vệ sinh môi trường trong quá trình thi công giếng khoan ……

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018