CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 7, 2017

Tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu - Làn sóng xanh


1. Đặt vấn đề
2. Mục  đích và nội dung nghiên cứu
3. Phương pháp, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Kết cấu của đề tài
Chương 1. Tổng quan về hệ thống điều khiển giao thông bằng "làn sóng xanh" và hiện trạng giao thông ở Đà Nẵng
1.1 Một số khái niệm về hệ thống điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn
1.2 hệ thống điều khiển giao thông phối hợp tín hiệu đèn trên thế giới
1.3 Hiện trạng mạng lưới giao thông trên địa bàn Tp. Đà Nẵng
Chương 2. Lý thuyết tính toán điều khiển đèn bằng “làn sóng xanh” và lựa chọn bài toán cho đô thị Đà Nẵng
2.1 Lý thuyết tính toán điều khiển đèn bằng "làn sóng xanh"
2.2 Căn cứ lựa chọn bài toán tính toán điều khiển đèn bằng "làn sóng xanh" cho Tp. Đà Nẵng
2.3 Lựa chọn bài toán tính toán điều khiển đèn bằn "làn sóng xanh"

Chương 3. Xây dựng chương trình tính toán điều khiển đèn “làn sóng xanh”
3.1 Đặt vấn đề
3.2 Thiết kế chương trình
3.3 Một số ví dụ tính toán minh hoạ
3.4 Tính toán kiểm tra với đoạn tuyến phố Tràng Thi (Hà Nội)
3.5 Nhận xét về chương trình
Chương 4. Ứng dụng tổ chức phối hợp đèn tín hiệu cho tuyến Lê Duẩn ở Đà Nẵng
4.1. Vài nét về tuyến thiết kế
4.2 thiết kế tổ chức phối hợp đèn "làn sóng xanh" cho tuyến Lê Duẩn
4.3 Nhận xét và Kết luận
Kết luận, kiến nghị.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018