BÀI GIẢNG - Kỹ thuật vi xử lý (TS. Hoàng Xuân Dậu)


Chương 1 – Tổng quan về vi xử lý và hệ vi xử lý
Chương 2 – Bộ vi xử lý Intel 8086/8088
Chương 3 – Lập trình hợp ngữ với 8086/8088
Chương 4 – Phối ghép với bộ nhớ và thiết bị vào ra
Chương 5 – Các phương pháp vào ra dữ liệu
Chương 6 – Các vi xử lý và công nghệ tiên tiến

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: