CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 6, 2017

GIÁO TRÌNH - Địa vật lý giếng khoan (Full 9 chương)


Chương 1. Đối tượng và các tham số nghiên cứu
Chương 2. Nguyên lý chung trong địa vật lý giếng khoan
Chương 3. Các phương pháp điện từ trường
Chương 4. Các phương pháp thế tự phân cực và phân cực kích thích
Chương 5. Các phương pháp phóng xạ hạt nhân
Chương 6. Phương pháp sóng âm
Chương 7. Các phương pháp đo khí dung dịch và các tham số cơ học
Chương 8. Các phương pháp đo khác
Chương 9. Lấy mẫu thành giếng và khoan nổ

Tài liệu tham khảo chính.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018