GIÁO TRÌNH - Sửa chữa điện tử thông dụng (Full 9 Chương)


- Sử dụng các phương tiện trong sửa chữa
- Phân tích sơ đồ mạch điện tử
- Kiểm tra và sửa chữa các thiết bị hư có sơ đồ mạch
- Nguyên tắc phục hồi sơ đồ mạch điện tử trên board cụ thể
- Kiểm tra và sửa chữa các thiết bị hư không có sơ đồ mạch
- Sửa chữa nguồn cấp điện
- Sửa chữa thiết bị đo
- Sửa chữa điện tử gia dụng
- Sửa chữa thiết bị chuyên dùng.


ĐẶT MUA SÁCH SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ NGAY TẠI ĐÂY > > >- Sử dụng các phương tiện trong sửa chữa
- Phân tích sơ đồ mạch điện tử
- Kiểm tra và sửa chữa các thiết bị hư có sơ đồ mạch
- Nguyên tắc phục hồi sơ đồ mạch điện tử trên board cụ thể
- Kiểm tra và sửa chữa các thiết bị hư không có sơ đồ mạch
- Sửa chữa nguồn cấp điện
- Sửa chữa thiết bị đo
- Sửa chữa điện tử gia dụng
- Sửa chữa thiết bị chuyên dùng.


ĐẶT MUA SÁCH SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ NGAY TẠI ĐÂY > > >


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: