CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 19, 2017

Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra chẩn đoán hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner 2015


Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner 2015” tập trung nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng trên hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner2015, bao gồm các nội dung chính sau:

- Giới thiệu chung về chẩn đoán.
- Hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner 2015.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner 2015.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018