CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 26, 2017

SÁCH SCAN - Các phương pháp phân tích hóa học nước biển (Đoàn Văn Bộ)


Để tập trung vào những kiến thức thuộc về phân tích hoá học nước biển, giáo trình chú trọng giới thiệu cơ sở những phương pháp hoá học và quy trình thu mẫu, phân tích mẫu nước biển để xác định các hợp phần hoà tan trong nó. Ở đây không đi sâu và chi tiết vào các cách pha chế dung dịch, cách cân, đong, cách tẩy và làm sạch hoá chất, cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị phân tích... Những kiến thức này sinh viên đã được trang bị từ các chuyên đề trước đó, từ các đợt thực tập Vật lý đại cương, Hoá học đại cương và Hoá học phân tích, hoặc tìm hiểu trong các tài liệu chuyên môn. Bởi vậy, yêu cầu đối với sinh viên khi học giáo trình này là phải có các kiến thức cơ bản về Hoá học biển (phần 1), Hoá học đại cương và Hoá học phân tích. Trong quá trình hướng dẫn sinh viên học tập, giáo viên có thể nhắc lại và mở rộng thêm những kiến thức có liên quan.


Chương 1: Xác định độ muối của nước biển.
Chương 2: Xác định các khí hòa tan trong nước biển
Chương 3: Xác định các thành phần của hệ Cácbônát trong nước biển
Chương 4: Xác định các hợp phần dinh dưỡng vô cơ và các chất hữu cơ trong nước biển

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018