SÁCH SCAN - Gia công trên máy tiện (TS. Nguyễn Tiến Đào)


Cuốn "Gia Công Trên Máy Tiện" là một phần trong bộ tài liệu giới thiệu về công nghệ và kỹ năng gia công cơ khí. Đây là một trong những môn học có liên quan đến kiến thức phổ thông của các ngành kỹ thuật, kinh tế, sư phạm... trong hệ thống dạy nghề thuộc các hệ tập trung, tại chức, giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao....

Nội dung cuốn sách bao gồm những định nghĩa, những khái niệm cơ bản về an toàn lao động, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật về vật liệu, dụng cụ, thiết bị đo lường, gá đặt, định vị, quy trình công nghệ gia công bằng phương pháp tiện và giới thiệu các nguyên lý tiện các loại bề mặt và các chi tiết có bề mặt trụ, côn, mặt phẳng, rãnh, lỗ, góc, các mặt định hình, gia công ren, tiện chuyên dùng, tiện lệch tâm để có được những sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật.


Cuốn sách này cũng giới thiệu một số khái niệm cơ bản về điều khiển tự động và điều khiển theo chương trình đối với máy tiện tự động, máy tiện chép hình, máy tiện rêvônve và đường dây gia công ... Tài liệu này cũng là một cẩm nang giúp cho học viên, công nhân, những người muốn học nghề có những hiểu biết cơ bản, dễ dàng thực hành và nâng bậc, đặc biệt là tiếp cận với các phương pháp gia công hiện đại tiên tiến.
Cuốn sách cũng giúp một phần cho các nhà kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị chất lượng, quản trị doanh nghiệp.... trong việc tổ chức,quản lý, chỉ đạo sản xuất, đảm bảo chất lượng và giá thành sản phẩm và giúp cho bạn đọc có tài liệu học tập, tra cứu, các bạn đồng nghiệp có thêm tài liệu tham khảo.

Mục lục:

Mở đầu

Phần 1: Khái niệm cơ bản về quá trình sản xuất

Khái niệm và định nghĩa
Dạng sản xuất
Bản vẽ kỹ thuật
Độ chính xác gia công
Chất lượng bề mặt sản phẩm
Lắp ghép và phương pháp lắp ghép
Phương pháp đo và dụng cụ đo
Tiêu chuẩn hoá
Khái niệm về chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
An toàn lao động - trang bị bảo hộ lao động

Phần 2: Khái niệm cơ bản về tiện

Nguyên lý cắt gọt kim loại
Vật liệu chế tạo dụng cụ cắt

Phần 3: Máy tiện - Dao diện - Phụ tùng và đồ gá

Máy công cụ
Máy tiện
Vận hành máy tiện
Chuẩn - định vị - gá đặt
Dụng cụ cắt sử dụng trên máy tiện

Phần 4: Gia công trên máy tiện

Các chi tiết gia công trên máy tiện
Gia công mặt ngoài sản phẩm
Gia công lỗ
Gia công ren trên máy tiện
Gia công mặt định hình

Phần 5: Khái niệm về tự động hoá - điều khiển theo chương trình

Khái niệm chung
Máy điều khiển theo chương trình
Mã hoá (CODE)
Phương pháp lập trình theo chức năng điều khiển
Chương trình gia công và ứng dụng
Máy tiện điều khiển theo chương trình T18-CNC
Đường dây gia công tự động
Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD


M_tả

No comments: