SÁCH SCAN - Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện (Dương Văn Linh & Các TG)


Nội dung cuốn sách bao quát từ giới thiệu về máy tiện, các dụng cụ cắt gọt, dụng cụ đo, các nguyên công cơ bản trên máy tiện, đến các bài thực hành trên máy tiện từ chưa biết đến lành nghề. Cuốn sách dành một chương để giới thiệu về máy công cụ điều khiển bằng chương trình từ NC (điều khiển số) đến CNC (điều khiển với máy tính) với các bài tập cơ bản.
Bạn đọc, từ học viên học nghề tiện, sinh viên ngàn cơ khí, giảng viên dạy nghề, công nhân tiện... đều có thể tìm thấy ở đây nhiều điều lý thú.
Cuốn sách không đi sâu vào các vấn đề lý thuyết, chỉ tập trung vào thực hành với các hướng dẫn, từng bước di từ dễ đến khó, các bài thực hành cụ thể và chi tiết, để người đọc có thể tự học hoặc có thể tham khảo phục vụ cho công việc hằng ngày.


MỤC LỤC

Chương 1. Máy tiện
Chương 2. Dao tiện
Chương 3. Dụg cụ đo trong gia công tiện
Chương 4. Các dạng gia công cơ bản trên máy tiện
Chương 5. Hướng dẫn những bài thực hành tiện cơ bản
Chương 6. Máy tiện điều khiển theo chương trình và công nghệ gia công trên máy.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: