SÁCH - Kỹ năng thuyết trình Full (PGS.TS. Dương Thị Liễu)
Giáo tiếp như mạch máu thông suốt và gắn kết mọi quan hệ phát sinh trong xã hội loài người. Giao tiếp gắn với mỗi người từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi, gắn với xã hội loài người thông qua sự đa dạng phong phú của nhu cầu. Kỹ năng giao tiếp có ảnh hưởng tich cực đến các mối quan hệ trong công việc và trong cuộc sống nói chung.
Kỹ năng giao tiếp tốt cũng với các điều kiện kỹ thuật khác là một trong những điều kiện tiên quyết mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm ở các ứng viên cho các vị trí quản lý doanh nghiệp. Phát triển kỹ năng giao tiếp là cần thiết không chỉ đối với sinh viên khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, mà còn cần thiết khi sinh viên bước vào công việc và với tư cách một cá nhân của toàn xã hội, giúp họ tứ tin hơn trong công việc, trong cuộc sống,
Thuyết trình là một hình thức giao tiếp, đây là hình thức giao tiếp ở mức độ khá phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng trước khi thực hiện nếu người thực hiện muốn có buổi thuyết trình thành công. Thuyết trình diễn ra khá thường xuyên trong môi trường công việc, nếu trình bày vấn đề một cách thuyết phục, người thuyết trình sẽ chuyển tải thông điệp trọn vẹn và gây được tác động đến người nghe như ý muốn, thông qua đó có thể tăng cường uy tín cũng như khả năng ảnh hưởng đến người khác. Trong một số doanh nghiệp, năng lực của một cá nhân có thể được đánh giá qua các dịp thuyết trình trước đám đông.


Cuốn sách chia làm 4 chương:
Chương 1: Trình bày tổng quan về thuyết trình và tính cần thiết của kỹ năng thuyết trình đối với quản lý
Chương 2: 8 bước chuẩn bị cho một bài thuyết trình
Chương 3: 6 công việc chủ yếu khi tiến hành thuyết trình
Chương 4: Trình bày một số loại bài thuyết trình
Cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập, tình huống để nghiên cứu, thảo luận và bài tập thực hành, giúp cho người đọc không chỉ củng cố mà còn áp dụng ngay các kiến thức đã học vào thực tế, nâng cao, cải thiện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình của mình.


Giáo tiếp như mạch máu thông suốt và gắn kết mọi quan hệ phát sinh trong xã hội loài người. Giao tiếp gắn với mỗi người từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi, gắn với xã hội loài người thông qua sự đa dạng phong phú của nhu cầu. Kỹ năng giao tiếp có ảnh hưởng tich cực đến các mối quan hệ trong công việc và trong cuộc sống nói chung.
Kỹ năng giao tiếp tốt cũng với các điều kiện kỹ thuật khác là một trong những điều kiện tiên quyết mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm ở các ứng viên cho các vị trí quản lý doanh nghiệp. Phát triển kỹ năng giao tiếp là cần thiết không chỉ đối với sinh viên khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, mà còn cần thiết khi sinh viên bước vào công việc và với tư cách một cá nhân của toàn xã hội, giúp họ tứ tin hơn trong công việc, trong cuộc sống,
Thuyết trình là một hình thức giao tiếp, đây là hình thức giao tiếp ở mức độ khá phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng trước khi thực hiện nếu người thực hiện muốn có buổi thuyết trình thành công. Thuyết trình diễn ra khá thường xuyên trong môi trường công việc, nếu trình bày vấn đề một cách thuyết phục, người thuyết trình sẽ chuyển tải thông điệp trọn vẹn và gây được tác động đến người nghe như ý muốn, thông qua đó có thể tăng cường uy tín cũng như khả năng ảnh hưởng đến người khác. Trong một số doanh nghiệp, năng lực của một cá nhân có thể được đánh giá qua các dịp thuyết trình trước đám đông.


Cuốn sách chia làm 4 chương:
Chương 1: Trình bày tổng quan về thuyết trình và tính cần thiết của kỹ năng thuyết trình đối với quản lý
Chương 2: 8 bước chuẩn bị cho một bài thuyết trình
Chương 3: 6 công việc chủ yếu khi tiến hành thuyết trình
Chương 4: Trình bày một số loại bài thuyết trình
Cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập, tình huống để nghiên cứu, thảo luận và bài tập thực hành, giúp cho người đọc không chỉ củng cố mà còn áp dụng ngay các kiến thức đã học vào thực tế, nâng cao, cải thiện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình của mình.M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: