CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 10, 2017

SÁCH SCAN - Sinh thái môi trường ứng dụng (Lê Huy Bá & Lâm Minh Triết)


Với tư cách là bộ môn chuyên sâu của Môi trường học, Sinh thái môi trường có hai phần: Sinh thái môi trường học cơ bản (Fundamental environmental ecology) và Sinh thái môi trường học ứng dụng (Applied environmental ecology).

Biên soạn cuốn sách này, chúng tôi muốn giới thiệu những cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của các nhà khoa học về Sinh thái môi trường học cơ bản nói riêng và Sinh thái môi trường nói chung trong các lĩnh vực khoa học, quản lý, công nghệ, kỹ thuật, giáo dục môi trường, môi trường nhân văn…


Sách được viết theo lối “tổng luận khoa học”, gồm nhiều trích dẫn, biện luận, phục vụ cho việc tham khảo của các nhà môi trường học, các cán bộ giảng dạy và sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp… Với cách viết “tổng luận” này, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin và những quan niệm khác nhau về Sinh thái môi trường của các trường phái đang được quan tâm. (GS.TSKH Lê Huy Bá)

Sách trình bày dưới dạng song ngữ Việt - Anh.

MỤC LỤC

Lời nói đầu
Chương 1. Nhập môn
Chương 2. Ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên sinh vật và con người, sự tương tác, tính chịu đựng và khả năng thích nghi
Chương 3. Sinh thái môi trường học quần thể - quần xã
Chương 4. Hệ sinh thái môi trường - những nguyên tắc và khái niệm
Chương 5. Vật chất và năng lượng trong môi trường sinh thái
Chương 6. Chu trình sinh địa hóa trong sinh thái môi trường
Chương 7. Khả năng tự làm sạch của môi trường sinh thái
Chương 8. Chỉ thị sinh thái môi trường
Chương 9. Đa dạng của sinh học và tuyệt chủng
Chương 10. Tổng quan về độc học sinh thái
Chương 11. Cây xanh, rừng trong môi trường sinh thái
Chương 12. Sự bùng nổ dân số, nghèo đói, bệnh môi trường.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018