CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 22, 2017

SÁCH SCAN - Tiền và Hoạt động ngân hàng (TS. Lê Vinh Danh)


Cuốn sách làmột chuyên khảo tương đối có hệ thống về tiền tệ và hoạt động ngân hang với nguồn tài liệu khá phong phú, cập nhật. Bằng một phương cách tiếp cận riêng, tác giả đã trình bày khá sinh động, có tính chất phổ thông hoá lịch sử quá trình phát sinh, phát triển cũng như chức năng vai trò của tiền tệ và hoạt động ngân hàngcùng những kinh nghiệm quản lý, điều tiết của một số ngân hang lớn của các nước trên thế giới. Cuốc sách cần dùng cho sinhviênvà tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng với tư cách là một chuyên khảo có nhiều thông tin bổ ích phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập.

Mục lục:

Phần 1: Tiền tệ, chức năng và vai trò.

Chương 1: Lịch sử ra đời của tiền tệ.
Chương 2: Hệ thống tiền tệ.
Chương 3: Chức năng và vai trò của tiền tệ.


Phần 2: Hoạt động ngân hàng.

Chương 4: Lịch sử hình thành hoạt động ngân hàng.
Chương 5: Hệ thống ngân hàng hiện nay.
Chương 6: Hoạt động của ngân hàng trung ương.
Chương 7: Hoạt động của ngân hàng trung gian.
Chương 8: Hoạt động của thị trường tài chính.

Phần 3: Tiền tệ và tài chính quốc tế.

Chương 9: Hệ thống tiền tệ quốc tế.
Chương 10: Thanh toán quốc tế.

Phần 4: Tiền - Hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế.

Chương 11: Chính sách tiền tệ.
Chương 12: Tác động của chính sách tiền tệ.
Chương 13: Chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh tế của ngân hàng trung ương.
Chương 14: Chính sách tiền tệ và chính trị.

Thư mục tham khảo & Tái liệu gợi ý đọc thêm.
Phần dành cho sinh viên.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018