SLIDE BÀI GIẢNG - Cơ sở khảo cổ học (PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung)


1. Giới thiệu
2. Di tích khảo cổ và văn hoá khảo cổ
4. Các phương pháp nghiên cứu khảo cổ học trong phòng
6. Nguồn gốc loài người
7. Thời đại đá cũ
9. Thời đại đá mới.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: