SLIDE BÀI GIẢNG - Khoan thăm dò và khai thác dầu khí (Nguyễn Xuân Cường)


Lịch sử khoan dầu khí:

Người Trung Hoa đã biết cách tạo lỗ vào trong trong lòng đất từ 2000 năm trước để tiếp cận tài nguyên. Giếng khoan dầu tự phun đầu tiên trên thế giới khoan tại Pennsylvania – Hoa Kỳ vào năm 1859, có chiều sâu 21m.
Năm 1974 tại phía tây nam Oklahoma giếng khoan có độ sâu kỷ lục của Hoa Kỳ đạt 9583m sau …504 ngày thi công. Vào những năm 1980 Liên Xô đã thi công giếng khoan sâu nhất thế giới hiện nay đạt 12000m.


NỘI DUNG:

- Giới Thiệu
- Các Thiết Bị chính của giàn Khoan
- Thiết Kế Giếng Khoan & Lập Phương Án thi công
- Xác định chiều sâu đặt ống chống
- Thiết kế ống chống
- Dung dịch khoan
- Trám xi măng
- Choòng khoan
- Cần khoan & bộ khoan cụ
- Một số sự cố trong thi công khoan
- Thi công khoan


M_tả

No comments: