Thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy


Yêu cầu của Luận văn là thiết kế và chế tạo mô hình tay máy sử dụng động cơ RC-Servo điều khiển bằng vi xử lý. Vi xử lý được sử dụng ở đây là vi xử lý họ AVR-90S2313 có tốc độ xử lý cao với nhiều tính năng ưu việt hơn so với họ vi xử lý thường dùng là AT89Cxx.
Các thông số để xác định tọa độ cần đến của tay máy được lập trình và tính toán trên máy vi tính thông qua phần mềm được viết trên nền VisualBasic. Sau đó các dữ liệu này được truyền thông qua cổng nối tiếp tới vi xử lý AT89C2051. Vi xử lý sẽ mã hóa các thông tin này thành các tín hiệu hồng ngoại sao cho dữ liệu nhận được đảm bảo về tính chính xác; dữ liệu này được gởi tới bộ phát hồng ngoại để truyền đi trong không gian.

Tín hiệu hồng ngoại truyền đi được Sensor hồng ngoại thu được và truyền về cho vi xử lý AT89C2051. Vi xử lý lại giải mã các thông tin này rồi xuất ra LCD và truyền nối tiếp tới vi xử lý AVR-90S2313. Thông tin về vị trí của từng RC-Servo được AVR-90S231 giải mã và đưa đến từng động cơ thực hiện. Ngoài ra đối với các dữ liệu (tọa độ các điểm) mà ta cần tay máy thực hiện lặp đi lặp lại theo một chu trình nào đó, ta có thể lưu các dữ liệu này vào một đĩa cứng (HDD) thông qua việc giao tiếp với vixử lý. Dữ liệu trong đĩa cứng này sẽ được truy xuất bới chip vi xử lý và cũng được gửi tới từng động cơ thực hiện, đồng thời hiển thị ra LCD các tọa độ này. Đôi với mạch điều khiển đĩa cứng việc xuất nhập sẽ được thông qua bàn phím (AT-101 phím) và hiển thị LCD.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: