CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 3, 2017

Tích hợp cơ sở dữ liệu quan hệ và XML


Ngày nay, công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với sự phát triển đó nhu cầu trao đổi thông tin là một nhu cầu không thể thiếu trong nội bộ các hệ thống tin học cũng như giữa các hệ thống tin học với nhau.
Các hệ thống tin học ngày nay có sự phát triển vượt bậc về quy mô, độ phức tạp cao, phạm vi sử dụng ngày càng lớn dẫn đến nhu cầu cần phải phân rã hệ thống, việc xử lý dữ liệu cần được phân cấp thành nhiều tầng, mỗi hệ thống tin học cần được xây dựng thành các hệ thống con. Từ đây dẫn đến nhu cầu cần trao đổi thông tin dữ liệu bên trong các hệ thống con, nội bộ hệ thống tin học này cũng xuất hiện những vấn đề là dữ liệu với các thành phần khác nhau, việc trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống con cũng gặp phải không ít khó khăn.


Xuất phát từ thực tiễn, các hệ thống tin học ngày càng có yêu cầu cao về chất lượng, khả năng đáp ứng nhanh,… dẫn đến nhu cầu cần phải nâng cấp hệ thống cũ lên hệ thống mới. Khi đó, một lượng lớn dữ liệu cần được chuyển đổi sang hệ thống mới.  Trong quá trình chuyển đổi, dữ liệu không tương thích thường bị mất mát thông tin.
Sự phát triển mạnh mẽ, sôi động của Internet và các ứng dụng trên Web, đặc biệt là các ứng dụng trong thương mại điện tử. Nhu cầu về trao đổi thông tin giữa các ứng dụng trong lĩnh vực này là rất lớn.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018