TỔNG HỢP - Các số báo Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ (Update liên tục)

Năm 1964, Toán học & Tuổi trẻ ra đời, GS Nguyễn Cảnh Toàn là Chủ nhiệm (sau này đổi là Tổng biên tập).

Bấy giờ Toán học & Tuổi trẻ đang trong thời kì khó khăn. Số lượng phát hành năm 1991 chỉ còn 1.500 bản/kì. GS Nguyễn Cảnh Toàn cùng ông Ngô Đạt Tứ - Phó Tổng biên tập đang làm thủ tục cho Toán học & Tuổi trẻ chuyển từ Viện Toán học Việt Nam về Bộ Giáo dục.

Tháng 12/1991 trụ sở tạp chí chuyển từ 70 Trần Hưng Đạo sang 81 Trần Hưng Đạo. Giai đoạn đầu thuộc Nhà xuất bản Giáo dục, bộ phận thường trực (GS Nguyễn Cảnh Toàn, ông Ngô Đạt Tứ, PGS Vũ Dương Thụy, GS Vũ Thanh Khiết và tôi) họp đều đặn hằng tháng. Ngay số tháng 1/1992 THTT đã bán trở lại được hơn 12.000 bản. Đến năm 1997 đã đạt tới số lượng 22.000 bản.
Và dưới đây sẽ là file mềm Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ những số mới nhất và các số từ nhiều năm trước mình sưu tầm được gửi đến các bạn trẻ đam mê toán học.


THÔNG BÁO:


Nếu các bạn cần tìm lại số tạp chí nào cũ thì comment ở bên dưới, mình sẽ giúp nếu mình có bản mềm nhé.


Năm 2024 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 559 (01.2024) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 560 (02.2024) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 561 (03.2024) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 562 (04.2024) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 563 (05.2024) >>> Link downloadNăm 2023 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 547 (01.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 548 (02.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 549 (03.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 550 (04.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 551 (05.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 552 (06.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 553 (07.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 554 (08.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 555 (09.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 556 (10.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 557 (11.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 558 (12.2023) >>> Link download


Năm 2022 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 535 (01.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 536 (02.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 537 (03.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 538 (04.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 539 (05.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 540 (06.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 541 (07.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 542 (08.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 543 (09.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 544 (10.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 545 (11.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 546 (12.2022) >>> Link download


Năm 2021 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 523 (01.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 524 (02.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 525 (03.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 526 (04.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 527 (05.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 528 (06.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 529 (07.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 530 (08.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 531 (09.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 532 (10.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 533 (11.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 534 (12.2021) >>> Link download

Năm 2020 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 511 (01.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 512 (02.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 513 (03.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 514 (04.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 515 (05.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 516 (06.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 517 (07.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 518 (08.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 519 (09.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 520 (10.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 521 (11.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 522 (12.2020) >>> Link download

Năm 2019 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 509 (11.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 508 (10.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 507 (09.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 506 (08.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 505 (07.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 504 (06.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 503 (05.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 502 (04.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 501 (03.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 500 (02.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 499 (01.2019) >>> Link download

Năm 2018 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 498 (11.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 497 (11.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 496 (10.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 495 (09.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 494 (08.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 493 (07.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 492 (06.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 491 (05.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 490 (04.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 489 (03.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 488 (02.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 487 (01.2018) >>> Link download

Năm 2017 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 486 (12.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 485 (11.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 484 (10.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 483 (09.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 482 (08.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 481 (07.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 480 (06.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 479 (05.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 478 (04.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 477 (03.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 476 (02.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 475 (01.2017) >>> Link download


UPDATING...NGUỒN THAM KHẢO: 


(https://sites.google.com/site/letrungkienmath/bao-toan-hoc-va-tuoi-tre)

Năm 1964, Toán học & Tuổi trẻ ra đời, GS Nguyễn Cảnh Toàn là Chủ nhiệm (sau này đổi là Tổng biên tập).

Bấy giờ Toán học & Tuổi trẻ đang trong thời kì khó khăn. Số lượng phát hành năm 1991 chỉ còn 1.500 bản/kì. GS Nguyễn Cảnh Toàn cùng ông Ngô Đạt Tứ - Phó Tổng biên tập đang làm thủ tục cho Toán học & Tuổi trẻ chuyển từ Viện Toán học Việt Nam về Bộ Giáo dục.

Tháng 12/1991 trụ sở tạp chí chuyển từ 70 Trần Hưng Đạo sang 81 Trần Hưng Đạo. Giai đoạn đầu thuộc Nhà xuất bản Giáo dục, bộ phận thường trực (GS Nguyễn Cảnh Toàn, ông Ngô Đạt Tứ, PGS Vũ Dương Thụy, GS Vũ Thanh Khiết và tôi) họp đều đặn hằng tháng. Ngay số tháng 1/1992 THTT đã bán trở lại được hơn 12.000 bản. Đến năm 1997 đã đạt tới số lượng 22.000 bản.
Và dưới đây sẽ là file mềm Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ những số mới nhất và các số từ nhiều năm trước mình sưu tầm được gửi đến các bạn trẻ đam mê toán học.


THÔNG BÁO:


Nếu các bạn cần tìm lại số tạp chí nào cũ thì comment ở bên dưới, mình sẽ giúp nếu mình có bản mềm nhé.


Năm 2024 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 559 (01.2024) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 560 (02.2024) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 561 (03.2024) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 562 (04.2024) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 563 (05.2024) >>> Link downloadNăm 2023 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 547 (01.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 548 (02.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 549 (03.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 550 (04.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 551 (05.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 552 (06.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 553 (07.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 554 (08.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 555 (09.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 556 (10.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 557 (11.2023) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 558 (12.2023) >>> Link download


Năm 2022 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 535 (01.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 536 (02.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 537 (03.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 538 (04.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 539 (05.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 540 (06.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 541 (07.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 542 (08.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 543 (09.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 544 (10.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 545 (11.2022) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 546 (12.2022) >>> Link download


Năm 2021 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 523 (01.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 524 (02.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 525 (03.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 526 (04.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 527 (05.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 528 (06.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 529 (07.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 530 (08.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 531 (09.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 532 (10.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 533 (11.2021) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 534 (12.2021) >>> Link download

Năm 2020 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 511 (01.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 512 (02.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 513 (03.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 514 (04.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 515 (05.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 516 (06.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 517 (07.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 518 (08.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 519 (09.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 520 (10.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 521 (11.2020) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 522 (12.2020) >>> Link download

Năm 2019 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 509 (11.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 508 (10.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 507 (09.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 506 (08.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 505 (07.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 504 (06.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 503 (05.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 502 (04.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 501 (03.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 500 (02.2019) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 499 (01.2019) >>> Link download

Năm 2018 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 498 (11.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 497 (11.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 496 (10.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 495 (09.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 494 (08.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 493 (07.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 492 (06.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 491 (05.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 490 (04.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 489 (03.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 488 (02.2018) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 487 (01.2018) >>> Link download

Năm 2017 >>>

- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 486 (12.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 485 (11.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 484 (10.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 483 (09.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 482 (08.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 481 (07.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 480 (06.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 479 (05.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 478 (04.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 477 (03.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 476 (02.2017) >>> Link download
- Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ - Số 475 (01.2017) >>> Link download


UPDATING...NGUỒN THAM KHẢO: 


(https://sites.google.com/site/letrungkienmath/bao-toan-hoc-va-tuoi-tre)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: