CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Aug 19, 2017

GIÁO TRÌNH - Công nghệ sản xuất đường - bánh - kẹo (TS. Trương Thị Minh Hạnh)


Phần 1 - Công nghệ sản xuất đường
Mở đầu
Chương 1: Nguyên liệu mía
Chương 2: Lấy nước mía
Chương 3: Làm sạch nước mía
Chương 4: Cô đặc nước mía
Chương 5: Nấu đường và kết tinh.
Chương 6: Li tâm - sấy - đóng bao và bảo quản đường.


Phần 2 - Công nghệ sản xuất bánh - kẹo
Lời mở đầu
Chương 1. Nguyên liệu
Chương 2. Kỹ thuật sản xuất kẹo caramen (kẹo cứng)
Chương 3. Kỹ thuật sản xuất bánh qui.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018