SÁCH SCAN - Ghép nối và ứng dụng vi điều khiển 8051/8052 (TS. Nguyễn Mạnh Giang)


Đây là tập 2 của bộ sách “Cấu trúc, lập trình, ghép nối và ứng dụng vi điều khiển”. Tài liệu này giới thiệu về ghép nôi với các thiết bị ngoài (hiển thị, bàn phím, nhớ ngoài, cổng mở rộng (song song và nối tiếp)) và các hệ VĐK dùng trong đo lường, điều khiển tự động và truyền thông.
Tiếp theo tập 1, tập 2 gồm 8 chương. Trong mỗi chương đều có mô tả các thiết bị ngoài, cách ghép nối và lập trình với các ví dụ để chạy thử mô phỏng trên PINNACLE và PROTEUS.
- Chương 11. Ghéo nối và ứng dụng đèn LED
- Chương 12. Ghéo nối và ứng dụng đèn LED ma trận
- Chương 13. Ghéo nối với màn hình tinh thể lỏng LCD
- Chương 14. Ghéo nối với bàn phím

- Chương 15. Ghéo nối với bộ nhớ ngoài của VĐK 8051/8052
- Chương 16. Ghéo nối mở rộng cổng song song cho VĐK
- Chương 17. Ghéo nối mở rộng cổng nối tiếp cho VĐK
- Chương 18. Ghéo nối với hệ VĐK
Trong tài liệu này cũng giới thiệu cách dùng phần mềm Proteus trong thiết kế như vẽ sơ đồ nguyên lý của hệ VĐK, trong chạy mô phỏng các ví dụ với tệp đuôi .HEX sau khi hợp dịch và chạy mô phỏng (từng bước và cả chương trình) trên Proteus.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: