CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Aug 15, 2017

Tự động hóa trạm xử lý nước sạch của Thủy điện Bản Vẽ


Nước là một phần tất yếu của cuộc sống, nhu cầu sử dụng nước không chỉ trong đời  sống sinh hoạt của con người mà là cả trong công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp…  và đặc biệt hơn trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Một vấn đề đặt ra bây giờ là công nghiệp càng phát triển thì các chất thải, nước thải thải ra càng nhiều làm ôi nhiễm nguồn nước, nguồn không khí, ôi nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe con người, tài nguyên thiên nhiên, nguy hại đến sự tồn vong của loài người.

Việc xử lý nguồn chất thải, nước thải, khí thải của công nghiệp là một điều bức thiết song song với vấn đề đó là cần phải xử lý nước sạch cung cấp cho sinh hoạt cũng là một việc bức thiết không kém phần quan trọng vì nguồn nước hiện nay của chúng ta đã bị ôi nhiễm nặng nề.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018