CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Aug 19, 2017

Ứng dụng rơle khoảng cách kỹ thuật số micom để bảo vệ đường dây truyền tải điện


TÓM TẮT.

Để đảm bảo các mục tiêu kinh tế và kỹ thuật của hệ thống điện hầu hết các đường dây truyền tải và phân phối đều được trang bị các rơle khoảng cách số làm một trong những bảo vệ chính. Việc nghiên cứu để chỉnh định cài đặt thông số cho loại bảo vệ này là rất quan trọng nhằm vận hành hệ thống điện một cách tin cậy, an toàn và hiệu quả nhất.
Bài báo này giới thiệu một số chức năng cơ bản và cách tính toán cài đặt các thông số cho rơle khoảng cách số MICOM họ P44X (X: 1, 2, 4).


ABSTRACT.

In order to attain economic and technical effect in power system operation in many power transmission and distribution lines, numerical distance relays are used as one of the main protectors. Therefore, the study and setting of this protection is very important so as to operate the power system most safely, reliably and effectively.
The article presents some basic functions and methods of setting numerical distance relay MICOM‘s P44X.

LINK DOWNLOAD


M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018