CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 29, 2017

BÀI GIẢNG - Lý luận dạy học (Ths. Tiêu Kim Cương)


Phần đại cương – Cho sinh viên các lớp Sư phạm kỹ thuật

Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Quá trình dạy học
Chương 3. Các nguyên tắc dạy học
Chương 4. Mục tiêu dạy học
Chương 5. Nội dung dạy học
Chương 6. Phương pháp dạy học
Chương 7. Phương tiện dạy học

Chương 8. Các hình thức tổ chức dạy học
Chương 9. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Chương 10. Soạn giáo án giảng dạy

Câu hỏi và bài tập tham khảo.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018